fbpx

Digitalizálódj okosan! Részvételi szabályzat

Részvételi szabályzat

Digitalizálódj okosan! – 2022.09.13-2022.11.30.

Kampány szervezője: ENJOY NETWORK Kft. (1139 Budapest, Fiastyúk utca 64.)

Szervező végzi a „Digitalizálódj okosan!” Facebook és LinkedIN kampányt továbbiakban a kampány – teljes körű lebonyolítását.


1. A kampány meghatározása:

Szervező CSP szolgáltatás csomagokkal kapcsolatban szolgáltatás kedvezményt hirdet, amelyben vállalja, hogy a https://www.facebook.com/smartmind.hu és a https://www.linkedin.com/company/79413076 címen elérhető közösségi portálokon (a továbbiakban: közösségi portálok) azaz a regisztrált felhasználói felületén (a továbbiakban Szervezői közösségi portálok) és a közösségi portálokon keresztül történt hirdetéseken keresztül regisztrált új ügyfeleknek, akik a részvételi feltételeket és az ENJOY NETWORK Kft. szerződéses ügyfeleivé válnak a kampánnyal kapcsolatban. tehát a „Digitalizálódj okosan!” résztvevői közül egy kedvezményezett céget választ ki 2022. december 5-én történő sorsolással. A cég számára egy éven keresztül kedvezményes szolgáltatást nyújt a feltételeknek megfelelően. Minden olyan cég, aki a kampányban jelentkezett és regisztrált, illetve az ENJOY NETWORK Kft. ügyfelévé válik a kampánynak köszönhetően automatikusan a normál Microsoft listaárakhoz képest a https://smartmind.hu/digitalizalodj-okosan oldalon található kedvezményes szolgáltatás árakra jogosult a teljes egy éves időszakra a szerződés szerint.


2. A Kampányban való részvétel feltételei:

A Kampányban részt vehet minden cselekvőképes felnőtt korú, magyarországi lakóhellyel rendelkező természetes személy, aki rendelkezik saját Facebook vagy LinkedIN felhasználói fiókkal, amelyből megállapítható a személye és a kora. A korlátozottan cselekvőképes kiskorú természetes személyek a kampányban nem vehetnek részt. A kampány során a természetes személy a regisztrációt és kapcsolatfelvételt követően a saját tulajdonában lévő céggel vagy jelezve azt munkáltatójának és a munkáltató által megtörtént kapcsolatfelvétel alapján szerződéskötés történik. Azaz jogi személyek vehetnek részt a sorsoláson, akik az ENJOY NETWORK Kft-vel a kampány időszaka alatt a kampány tartalmával kapcsolatban szerződést kötnek. Ez a fő feltétele is egyben a sorsoláson való részvételnek.

A Kampányból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Szervező számára szerződés alapján megbízási, illetőleg vállalkozási tevékenységet kifejtő valamennyi magán- illetőleg jogi személy, továbbá az említett felek munkavállalójának vagy vezető tisztségviselőjének a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. 8:1. § (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott hozzátartozói, illetőleg a hozzátartozók gyermekei.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen kampányszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Kampányt – akár annak időtartama alatt is – egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse. Szervező jogosult bármely kampányban résztvevőt a kampányból kizárni, különösen, ha a kampány kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely kampányban résztvevő a kampány lefolyását bármilyen módon manipulálja, vagy bármely módon rosszhiszeműen jár el. A jelen kampányszabályzat módosításait, illetve a kampány esetleges felfüggesztéséről vagy megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a https://smartmind.hu/digitalizalodj-okosan oldalon, a kampányban résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. Szervező kizár minden, a kampány használatából eredő közvetlen vagy közvetett kárral és költséggel kapcsolatos kártérítést és kártalanítást.


3. A Kampány menete

A kampány lényege, hogy a kampányban résztvevők a regisztrációt követően egy online egyeztetésen vegyenek részt az ENJOY NETWORK Kft. munkatársaival. Az online egyeztetés alapján az ENJOY NETWORK Kft. hivatalos ajánlatot és szerződés tervezetet küld a kampányban regisztrált természetes személy által megjelölt jogi személy számára, akinek munkatársai és/vagy döntéshozói is részt vettek az online egyeztetésen. A kampány ezen pontjáig semmilyen kötelezettséggel nem kell számolnia egyik résztvevőnek sem. Ezt követően a jogi személy által az ajánlat alapján megrendelt és a https://smartmind.hu/digitalizalodj-okosan oldalon kedvezményes díjszabáson a szolgáltatás szerződéses megkötését követően vesz részt a jogi személy a sorsoláson, ahol így a további kedvezmény elérhető. A kötelezettségvállalások pontosítása a szolgáltatási szerződésben vannak rögzítve.

A regisztráció a https://smartmind.hu/digitalizalodj-okosan oldalon történik.

A kampány része, hogy a regisztráció mellett „Kövessék be” a Facebook és LinkedIN közösségi oldalakat.

A további kedvezmény sorsolás eredményhirdetése 2022. december 5-én lesz, melyben a szervező egy külön posztban jelöli meg a kedvezményre jogosult jogi személyt. A sorsolást online videó közvetítéssel és a felvétel rögzítésével végzik el az ENJOY NETWORK Kft. munkatársai.

A kampányban résztvevő és a sorsoláson kisorsolt jogi személyt a Szervező egy éves extra kedvezményes Microsoft Business Standard licenc csomaggal látja el, a sorsolás időpontjában használt Microsoft CSP vállalati csomagban igénybe vett szolgáltatások licenc száma alapján, de maximum 20 db Microsoft Business Standard licenc erejéig. Tehát maximum 20 db Microsoft Business Standard licenc 12 hónapos időtartamban 2022. december 5-től egészen 2023. december 5-ig. 

A kisorsolt jogi személyt az elérhetőségein keresztül és írásban üzenetben is értesítjük az adategyeztetések alapján. A kedvezményről szóló szerződés módosítást a szervező futárszolgálattal juttatja el a jogi személy számára az általa megadott címre vagy digitálisan az online elérhetősége valamelyikére a kampány lezárását követően. A sikertelen értesítés, illetve egyéb okok miatt át nem vett extra kedvezményt a Szervező szabadon felhasználhatja.

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Kampány időtartama

Kampány kezdete: 2022. 09. 13.

Kampány vége: 2022.11.30.

Eredményhirdetés: 2022.12.05. online közösségi média felület, ahol egy külön posztban rendezi meg az ENJOY NETWORK Kft. a sorsolást.

 

4. Egyéb rendelkezések

A kampányban résztvevő jelen szabályzat előírásain túl köteles megtartani a Facebook és LinkedIN oldalakra vonatkozó felhasználási feltételeit.

Kampányban résztvevők, a Szervező és a Lebonyolító kijelentik, hogy a Facebook platform üzemeltetőjét Facebook Ireland Limited Hannover Reach, 5-7 Hannover Quay Dublin 2, Ireland VAT Reg. No. IE9692928F és a LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ireland VAT Reg. No. IE9740425P teljes mértékben felmentik minden, jelen kampánnyal kapcsolatos kártérítési, illetve jogi felelősség alól.

Szervező és Lebonyolító kijelentik, hogy jelen kampány – a Facebook és LinkedIN Platform használatán túl –nem áll kapcsolatban a Facebook és LinkedIN oldalakkal, a promóciót az Facebook és LinkedIN nem támogatja, ajánlja vagy szervezi.

A kampány során megadott személyes adatokat a Szervező kezeli, azokat a Facebook és LinkedIN  részére semmilyen körülmények között át nem adja.

Budapest, 2022. 09. 12.

© Smartmind.hu 2018-2022 | Ügyfélszolgálat: hello@smartmind.hu | Adatkezelési tájékoztatóImpresszum | ÁSZF
ENJOY NETWORK Kft. | 1139 Budapest, Fiastyúk utca 64. | T.: +36/70 319-6262 | Cégjegyzékszám: 01 09 296995