fbpx

Digitalizálódj okosan! Részvételi szabályzat

Részvételi szabályzat

Digitalizálódj okosan! – 2023.12.11-2024.02.28. (webinárium 2024.02.29., sorsolás 2024.03.07.)

Kampány szervezője: ENJOY NETWORK Kft. (1139 Budapest, Fiastyúk utca 64.)

Szervező végzi a „Digitalizálódj okosan!” Facebook és LinkedIN kampányt továbbiakban a kampány – teljes körű lebonyolítását.

1. A kampány meghatározása:

Szervező CSP szolgáltatás csomagokkal kapcsolatban szolgáltatás kedvezményt hirdet, amelyben vállalja, hogy a https://www.facebook.com/smartmind.hu és a https://www.linkedin.com/company/smartmind-hu címen elérhető közösségi portálokon (a továbbiakban: közösségi portálok) azaz a regisztrált felhasználói felületén (a továbbiakban Szervezői közösségi portálok) és a közösségi portálokon keresztül történt hirdetéseken keresztül regisztrált új ügyfeleknek, akik a részvételi feltételeket és az ENJOY NETWORK Kft. szerződéses ügyfeleivé válnak a kampánnyal kapcsolatban. Tehát a „Digitalizálódj okosan!” résztvevői közül egy kedvezményezett céget választ ki 2024. március 7-én történő sorsolással. A cég számára egy éven keresztül 100%-os kedvezményes szolgáltatást nyújt a feltételeknek megfelelően. Minden olyan cég, aki a kampányban jelentkezett és regisztrált, illetve az ENJOY NETWORK Kft. ügyfelévé válik a kampánynak köszönhetően automatikusan a normál Microsoft listaárakhoz képest kedvezményes szolgáltatás árakra jogosult, amelynek díjazásáról elektronikus tájékoztatás útján értesülnek a regisztrációt követően.

 

2. A Kampányban való részvétel feltételei:

A Kampányban részt vehet minden cselekvőképes felnőtt korú, magyarországi lakóhellyel rendelkező természetes személy, aki rendelkezik saját Facebook vagy LinkedIN felhasználói fiókkal, amelyből megállapítható a személye és a kora. A korlátozottan cselekvőképes kiskorú természetes személyek a kampányban nem vehetnek részt. A kampány során a természetes személy a regisztrációt és kapcsolatfelvételt követően a saját tulajdonában lévő céggel vagy jelezve azt munkáltatójának és a munkáltató által megtörtént kapcsolatfelvétel alapján jelentkezik a kampányra. Fontos, hogy jogi személyek (Cégek, szervezetek, vállalatok) megadásával vehetnek részt a sorsoláson a természetes személyek, akik az ENJOY NETWORK Kft-vel a kampány időszaka alatt a kampány tartalmával kapcsolatban a regisztráció során a természetes személy által megadásra kerülnek. Ez az a fő feltétele is egyben a sorsoláson való részvételnek.

A Kampányból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Szervező számára szerződés alapján megbízási, illetőleg vállalkozási tevékenységet kifejtő valamennyi magán- illetőleg jogi személy, továbbá az említett felek munkavállalójának vagy vezető tisztségviselőjének a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. 8:1. § (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott hozzátartozói, illetőleg a hozzátartozók gyermekei.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen kampányszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Kampányt – akár annak időtartama alatt is – egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse. Szervező jogosult bármely kampányban résztvevőt a kampányból kizárni, különösen, ha a kampány kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely kampányban résztvevő a kampány lefolyását bármilyen módon manipulálja, vagy bármely módon rosszhiszeműen jár el. A jelen kampányszabályzat módosításait, illetve a kampány esetleges felfüggesztéséről vagy megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a https://smartmind.hu/digitalizalodj-okosan oldalon, a kampányban résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. Szervező kizár minden, a kampány használatából eredő közvetlen vagy közvetett kárral és költséggel kapcsolatos kártérítést és kártalanítást.

3. A Kampány menete

A kampány lényege, hogy a kampányban résztvevők a regisztrációt követően egy webináriumon vegyenek részt, amit az ENJOY NETWORK Kft. munkatársai tartanak 2024. február 29-én. A webináriumi részvétel mellett alap feltétel a smartmind Facebook oldal kedvelése / követése, melynek ellenőrzését a sorsolást megelőzően történik. Az adott regisztrációt elvégző természetes személynek tehát három kritériumnak kell megfelelnie.

1. Regisztrál a kampányra és megadja azt a jogi személyt, akivel a sorsoláson szeretne részt venni.

2. Beköveti / kedveli a smartmind Facebook oldalt

3. Részt vesz az ENJOY NETWORK Kft. által szervezett webináriumon 2024. február 29-én.

A regisztráció a https://smartmind.hu/digitalizalodj-okosan oldalon történik.

A további kedvezmény sorsolás eredményhirdetése 2024. március 7-én lesz, melyben a szervező egy külön posztban jelöli meg a kedvezményre jogosult jogi személyt. A sorsolást online videó közvetítéssel és a felvétel rögzítésével végzik el az ENJOY NETWORK Kft. munkatársai.

A kampányban résztvevő és a sorsoláson kisorsolt jogi személyt a Szervező egy éves extra kedvezményes Microsoft Business Basic licenc csomaggal és 2*2 óra tanácsadási szolgáltatással látja el, a sorsolás időpontjában használt Microsoft CSP vállalati csomagban igénybe vett szolgáltatások licenc száma alapján, de maximum 10 db Microsoft Business Basic licenc erejéig. Ha nincs jelenleg Microsoft előfizetés akkor a felhasználó szám erejéig indítjuk Tehát maximum 10 db Microsoft Business Basic licenc 12 hónapos időtartamban és bevezetéssel. 

A kisorsolt természetes és jogi személyt az elérhetőségein keresztül írásban is értesítjük az adategyeztetések alapján. A kedvezményről szóló szerződést a szervező futárszolgálattal juttatja el a jogi személy számára az általa megadott címre vagy digitálisan az online elérhetősége valamelyikére a kampány lezárását és az egyeztetést követően. A sikertelen értesítés, illetve egyéb okok miatt át nem vett extra kedvezményt a Szervező szabadon felhasználhatja.

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Kampány időtartama

Kampány kezdete: 2023. 12. 11.

Kampány vége: 2024.02.29.

Eredményhirdetés: 2024.03.07. online közösségi média felület, ahol egy külön posztban rendezi meg az ENJOY NETWORK Kft. a sorsolást.

 

4. Egyéb rendelkezések

A kampányban résztvevő jelen szabályzat előírásain túl köteles megtartani a Facebook és LinkedIN oldalakra vonatkozó felhasználási feltételeit.

Kampányban résztvevők, a Szervező és a Lebonyolító kijelentik, hogy a Facebook platform üzemeltetőjét Facebook Ireland Limited Hannover Reach, 5-7 Hannover Quay Dublin 2, Ireland VAT Reg. No. IE9692928F és a LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ireland VAT Reg. No. IE9740425P teljes mértékben felmentik minden, jelen kampánnyal kapcsolatos kártérítési, illetve jogi felelősség alól.

Szervező és Lebonyolító kijelentik, hogy jelen kampány – a Facebook és LinkedIN Platform használatán túl – nem áll kapcsolatban a Facebook és LinkedIN oldalakkal, a promóciót az Facebook és LinkedIN nem támogatja, ajánlja vagy szervezi.

A kampány során megadott személyes adatokat a Szervező kezeli, azokat a Facebook és LinkedIN részére semmilyen körülmények között át nem adja.

Budapest, 2023. 12. 11.

© Smartmind.hu 2018-2022 | Ügyfélszolgálat: hello@smartmind.hu | Adatkezelési tájékoztatóImpresszum | ÁSZF
ENJOY NETWORK Kft. | 1139 Budapest, Fiastyúk utca 64. | T.: +36/70 319-6262 | Cégjegyzékszám: 01 09 296995