fbpx

Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1.     Adatkezelő

Neve:  ENJOY NETWORK Kft.

Cím:  1139 Budapest, Fiastyúk utca 64.

Adatkezelő képviselője:   Fábián Tamás

Az Adatkezelő adatvédelemmel kapcsolatos elérhetősége: adatkezeles@enjoynetwork.hu

A jelen tájékoztató az Adatkezelő egyoldalú kötelezettségvállalása az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) és a vonatkozó tagállami jogszabályok mentén.

Jelen Szabályzat az Adatkezelő által bármikor egyoldalúan módosítható és/vagy visszavonható, az Érintettek egyidejű tájékoztatásával. A tájékoztatás a honlapon történő közzététellel, illetve a változás jellegétől függően az Érintettek közvetlen értesítésével valósul meg.

2.     Adatkezelés célja

2.1      Kapcsolattartás partnerekkel, vevőkkel, szállítókkal.

 • A Felhasználó azonosítása, a többi ügyféltől, felhasználótól érdeklődőtől való megkülönböztetése
 • A szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet(ek) küldése
 • Személyes kapcsolattartás, megrendelések kezelése,
 • Árajánlat kiadás, szerződéskötés, szerződések iktatása és kezelése kereskedelmi kapcsolattartás, kapcsolattartáshoz szükséges adatok kezelése

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek- Az Adatkezelő jogos érdeke szerződés teljesítéséhez a kapcsolattartó adatait nyilvántartani.

A kezelt adatok köre:

 • Vezetéknév
 • Keresztnév
 • Email cím
 • Telefonszám
 • Cég neve
 • Egyedi azonosító

2.2      Számla kiállítása, valamint szolgáltatás teljesítéséhez a kapcsolódó kötelező dokumentáció kiállítása.

Számla kiállítása természetes személyek számára.

Adatkezelés jogalapja: Törvényi megfelelés (Pénzügyi számviteli törvény megfelelés)

Adatok megadása feltétele a szerződés létrejöttének. Az adatmegadás elmaradása esetén a Adatkezelő nem tudja teljesíteni a megrendelt szolgáltatást.

A kezelt adatok köre:

 • Vezetéknév
 • Keresztnév
 • Cég neve
 • Állandó lakcím
 • Email cím (Számla távoli nyomtatása vagy e-számla engedélyezése esetén)
 • Egyedi azonosító

2.3      Szolgáltatás(ok) hirdetése, információ nyújtása regisztrált felhasználók számára

 • új vagy megújított szolgáltatásokról, reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés
 • ügyfélelégedettségi mérés
 • meghívás marketing rendezvényre

Adatkezelés jogalapja: Az Érintett hozzájárulása

Az érintett írásban tett nyilatkozatával elfogadja és jelen tájékoztató alapján hozzájárul a személyes adatainak kezeléséhez.

A kezelt adatok köre:

 • Vezetéknév
 • Keresztnév
 • Cég neve
 • Értesítési cím
 • Email cím
 • Telefonszám
 • Felhasználó által megadott kiegészítő információk

2.4      Szolgáltatás(ok) hirdetése, információ nyújtása a Felhasználók számára

 • új vagy megújított szolgáltatásokról, reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés
 • ügyfélelégedettségi mérés
 • meghívás marketing rendezvényre

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Az Adatkezelő jogos érdeke a közvetlen üzletszerzés

Az érintett valamely szolgáltatás igénybevételével megadta az Adatkezelő számára az alábbi adatokat. Az Adatkezelő jelen tájékoztatóban tájékoztatja az érinettet, hogy 2.1 rögzített tevekénységek mentén kezelt adatokat adatkezelési célját jogos érdekre hivatkozva átminősíti és közvetlen üzletszerzés céljára használja. 

Adatok forrása: Az Adatkezelő más adatkezelési célból jogosan kezelte az Érintettek adatait. 

A kezelt adatok köre:

 • Vezetéknév
 • Keresztnév
 • Cég neve
 • Számlázási cím
 • Szállítási cím
 • Email cím
 • Telefonszám
 • Egyedi azonosító

2.5      Elektronikus megfigyelő rendszer üzemeltetése az alábbiak védelmére:

 • Az Adatkezelő telephelyének biztonsági megóvása
 • Az Adatkezelő vagyoni javainak megóvása
 • Az Adatkezelő munkavállalóinak és látogatóinak testi épségének és vagyoni javainak megóvása
 • Az esetlegesen előforduló balesetek, bűncselekmények körülményeinek kivizsgálása

 

Adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása mely jelen esetben cselekedetben nyilvánul meg, azaz a kamerás megfigyelésre történő felhívás ellenére az Adatkezelő területre belép.

A tevekénységet az Adatkezelő a 2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló törvény (Szvtv.) rendelkezéseinek betartásával összhangban végzi.

A kezelt adatok köre:

 • A természetes személy képe, mozgóképfelvétele (továbbiakban együtt felvétel)

2.6      Postakezelés, küldeménykezelés

Az Adatkezelő tevékenységéhez kapcsolódó ajánlott és tértivevényes postai küldemények, valamint egyéb szolgáltatókkal küldött küldemények nyilvántartása

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Az Adatkezelő jogos érdeke a kapcsolattartó személy adatait nyilvántartani.

Adatok forrása: A szerződött jogi személy előzetes közlése alapján vagy az Érintett szerződés teljesítése során történő közlése alapján.

A kezelt adatok köre:

 • Vezetéknév
 • Keresztnév
 • Cég neve
 • Cím
 • Telefonszám

2.7      Üzleti kapcsolattartás

Az Adatkezelő partneri, vevő szerződéseiben külön kezeli az üzleti kapcsolattartás során a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat.

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Az Adatkezelő jogos érdeke a kapcsolattartó személy adatait nyilvántartani.

A kezelt adatok köre:

 • Vezetéknév
 • Keresztnév
 • Cég neve
 • Cím
 • Telefonszám

2.8      Természetes személyeknek nyújtott informatikai szolgáltatás

Az adatkezelés célja az Adatkezelő által meghirdetett szolgáltatásokra való jelentkezés és ajánlatkérés, a megrendelést követő szerződéses jogviszony teljesítése.

Adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás

A kezelt adatok köre:

 • Vezetéknév
 • Keresztnév
 • Állandó lakcím
 • Email cím
 • Telefonszám
 • Tanulmányai, iskolai végzettsége, végzettséget igazoló dokumentumok, és azok azonosítói
 • Hobbija, érdeklődési köre
 • Referenciái,
 • Korábbi munkáltatói és az ott betöltött pozíciója
 • Külföldi munkavállalók esetén a munkavállalási engedély megléte
 • Arckép

2.9      Chat-en keresztüli szolgáltatás nyújtása közbeni adatkezelés

Az Adatkezelő a felhasználói, partnerei, érdeklődői részére online Chat szolgáltatást üzemeltet a weboldalán

Adatkezelés jogalapja: jogos érdek – az Adatkezelő jogos érdeke a Chat szolgáltatáson keresztül kapcsolatot létesítő érintettek adatait kezelni.

A kezelt adatok köre:

 • Vezetéknév
 • Keresztnév
 • Email cím

2.10   Statisztikai Cookie-k (sütik) kezelése

Az Adatkezelő a weboldal teljesítményének érdekében Statisztikai Cookie-kat alkalmaz, amelyek anonim módon tudják mérni az oldalak teljesítményét.

Adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás

A kezelt adatok köre:

 • IP cím

2.11   Célzott hirdetési Cookie-k (sütik) kezelése

Az Adatkezelő a weboldalán célzott hirdetési Cookie-kat alkalmaz, hogy a felhasználó számára releváns hirdetéseket jelenítsen meg.

Adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás

A kezelt adatok köre:

 • Egyedi azonosítószám
 • dátumok
 • időpontok

2.12   GDPR rendelettel összefüggő adatkezelés

GDPR rendelettel összefüggő adatkezelés
Adatkezelés jogalapja: Jogszabályi kötelezettség

A kezelt adatok köre:

 • Vezetéknév
 • Keresztnév
 • Adatvédelmi azonosító
 • Érintetti kérelem
 • Dátuma
 • Típusa
 • Tartalma
 • Érintetti kérelem eredménye
 • Incidens dátuma
 • Dokumentációja
 • Eredménye

3.     Érintettek köre

A Szervezettel által forgalmazott termékek vásárlói és a szervezet szolgáltatásit igénybe vevő természetes személyek, képviselőik és teljesítési segédei.

A www.smartmind.hu és www.enjoynetwork.hu weboldalon vagy a @smartmind.hu és a @enjoynetwork.hu domain címekre elküldött, vagy az Adatkezelő által valamely nyilvános hirdetésben megjelenő űrlap kitöltését követő jelentkezők, akik a személyes adataikat és egyéb a szerződéses teljesítéshez szükséges és kapcsolódó dokumentumaikat az Adatkezelő számára eljuttatják. 

4.     KÖTELEZŐEN MEGADANDÓ ADATOK KÖRE

Az Adatkezelő az egyes adatmegadási felületeken, amelyeken minden adat megadása kötelező külön nem jelöli a kötelezően kitöltendő adatokat. azokon a felületeken, ahol nem minden adat megadás kötelező az Adatkezelő csillag* megjelenítésével jelzi a kötelezően megadandó adatmezőket.

5.     Gyermekek

A termékeink és szolgáltatásaink nem 16 év alatti személyeknek szólak, és kérjük, hogy 16 év alatti személyek ne adjanak meg Személyes adatokat az Adatkezelő számára. Amennyiben a tudomásunkra jut, hogy 16 év alatti gyermektől személyes adatokat gyűjtöttünk be, a lehető leghamarabb megtesszük az adatok törléséhez szükséges lépéseket.

6.     Az adatkezelés időtartama

 • Törvényi megfelelés esetén a számviteli törvényben meghatározott tárolási idő
 • Szerződés esetén: a szerződésben megfogalmazott határidőig vagy legkésőbb a szerződés lejáratát követő 8 év elteltével
 • Hozzájárulás esetén: az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig
 • Az Érintettel történő szerződés teljesítését követően, ha máshogy nem rendelkeznek legkésőbb az alábbi definíció szerint:
  • a szerződéses teljesítést követő 6 hónapig minimálisan megőrzi az Adatkezelő a beküldött személyes adatokat és egyéb dokumentációkat.
  • Az űrlapokkal kapcsolatos adatok karbantartását az Adatkezelő évente 1 alkalommal: szeptember 5-én végzi.
 • Jogos érdek esetén: az Érintett tiltakozásáig
 • Statisztikai, hirdetési és működéshez szükséges cookie-k: Maxiumum 2 év
 • Az Adatkezelő az elektronikus megfigyelő rendszerben tárolt felvételeket a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény törvény(Szvtv.) rendelkezéseiben meghatározott ideig tárolja.

Az elektronikus megfigyelő rendszer által felvett felvételek tekintetébent az Adatkezelő az alábbi megőrzési időket alkalmazza:

 • általános esteben 3 nap
 • Az Adatkezelő vagyontárgyainak sérelme vagy sérelmének gyanúja esetén a felvételek felhasználása esetén a cél eléréséhez szükséges legrövidebb időtartamig

A tárolási időtartam leteltét követően a felvételek megsemmisítésre kerülnek.

7.     Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás

Az Adatkezelő az adatkezelés során a szerződés teljesítéséhez vele szerződött adatfeldolgozó(k) számára továbbítja az adatokat.

A címzettek kategóriái: futárszolgálatok, szállítmányozó cégek, HR szolgáltatók, IT üzemeltetők és szolgáltatók, marketing szolgáltatók, webtárhely szolgáltatók, webtartalom fejlesztő, könyvelési szolgáltatók, Magyar Posta, szállítmányozási cégek, vagyonvédelmi szolgáltató, internetes fizetési szolgáltató, 3in1 Honsting Bt., Google, Microsoft, Panda Security, Heimdal, Hotjar, Tawk.to, WordPress, SalesAutoPilot, Facebook, Linkedin, TikTok, Microsoft, ALEF, SoftwareOne, Mailchimp és egyéb informatikai szolgáltatók és beszállítók.

7.1      Hírlevelek, ajánlatok, megrendelések és egyéb direkt marketing kezelése

A kezelt személyes adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, cégnév, továbbá esetlegesen olyan információ, amelyet Érintett ad meg.

Az adatok megadása önkéntes. Kérjük, csak olyan adatot adj meg, ami megfelel a valóságnak.

Az adatkezelés célja: hírlevelek és/vagy egyéb direkt marketing jellegű üzenetek eljuttatása, illetve közlése.

Az adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás

Az adatkezelés időtartama: erre a célra a hozzájárulás visszavonásáig (leiratkozásig) kezeljük a személyes adatokat.

Adatfeldolgozó(k): e-mail hírlevelek, ajánlatok és megrendelések kezeléséhez és küldéséhez a SalesAutopilot Kft. (cím: 1016 Budapest, Zsolt utca 6/C. IV. em. 4., cégjegyzékszám: 01-09-286773, adószám: 25743500-2-41, weboldal: www.salesautopilot.hu) szolgáltatását használjuk. A SalesAutopilot adatkezelési tájékoztatója itt érhető el.

7.2      Hírlevelek, ajánlatok és egyéb direkt marketing kezelése

A kezelt személyes adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, cégnév, továbbá esetlegesen olyan információ, amelyet Érintett ad meg vagy nyilvános céges adat.

Az adatok megadása önkéntes illetve nyilvános adatnak minősül. Kérjük, csak olyan adatot adj meg, ami megfelel a valóságnak.

Az adatkezelés célja: hírlevelek és/vagy egyéb direkt marketing jellegű üzenetek eljuttatása, illetve közlése.

Az adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás és nyilvános adat

Az adatkezelés időtartama: erre a célra a hozzájárulás visszavonásáig (leiratkozásig) kezeljük a személyes adatokat.

Adatfeldolgozó(k): e-mail hírlevelek, ajánlatok kezeléséhez és küldéséhez a The Rocket Science Group LLC d/b/a Mailchimp, azaz Mailchimp (cím: 512 Means St Suite 404 Atlanta, GA
30318 USA, weboldal: www.mailchimp.com) szolgáltatását is használjuk. A Mailchimp adatkezelési tájékoztatója itt érhető el.

8.     Az adatok megismerésére jogosultak köre

A megismert adatokat az Adatkezelő a 7.pontban megjelölt adatfeldolgozó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az Adatkezelő alkalmazottai és az adatfeldolgozó(k) kijelölt alkalmazottai ismerhetik meg.

A felvételeket az Adatkezelő a 7.pontban megjelölt Vagyonvédelmi szolgáltató kivételével harmadik félnek nem adja át. A felvételeket csak az Adatkezelő és az adatfeldolgozó(k) kijelölt alkalmazottai ismerhetik meg.

Az elektronikus megfigyelő rendszer által korábban rögzített felvételekhez az Szervezet ügyvezetője és Tulajdonosai férhetnek hozzá. Az Érintett, kérésére kizárólag a saját személyéről készített felvételekhez a fent említett valamely személy jelenlétében hozzáférhet. A hozzáférést minden esetben a Adatvédelmi felelősnél írásban kell kérelmeznie.

Az Adatkezelő a betekintés tényéről minden esetben jegyzőkönyvet készít, melyet a társaság 1 évig tárol. 

8.1      Az elektronikus megfigyelő rendszer képeinek korlátozására jogosultak

Az elektronikus megfigyelő rendszer által rögzített felvételek korlátozása csak olyan esetekben valósítható meg, ha az Adatkezelő olyan eseményt észlelt, amely valószínűsíthetően veszélyezteti az elektronikus megfigyelő rendszer által elérni kívánt célt.

Az Érintett, kérésére kizárólag a saját személyéről készített felvételek kezelése korlátozható.  A Érintettnek az Adatvédelmi felelősnél írásban kell kérelmeznie a zárolást, megjelölve annak célját és a várható időtartamát.

Az Adatkezelő zárolási folyamat minden lépéséről jegyzőkönyvet készít, melyet az Adatkezelő 1 évig tárol.

9.     Az érintettek jogai

Az Érintett az 1. Pontban megjelölt elérhetőségeken az Adatkezelőnél,

 • kérheti, hogy adjon tájékoztatást a személyes adatai kezeléséről,
 • kérheti adatainak helyesbítését,
 • tájékoztatást kérhet az adatkezelésről
 • kérheti személyes adatainak törlését és az adatkezelés korlátozását,

Érintett fenti jogaival bármikor élhet.

Az Érintett továbbá az 1. Pontban megjelölt kapcsolattartási címek egyikén juttathatja el az Adatkezelő számára.

 • kérheti adatainak átadását másik Adatkezelőnek, amennyiben az adatkezelés szerződésen vagy hozzájáruláson alapul és a Szervezet automatizált eljárás keretében kezeli.
 • rendelkezhet a korábban az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonásáról

Az Adatkezelő a kérelem benyújtását követően legkésőbb 1 hónapon belül – kivételes esetben a jogszabály által megengedett ennél hosszabb határidőben – elintézi vagy elutasítja (indoklással ellátva) a bejelentést.  A vizsgálat eredményéről az Érintettet írásban tájékoztatja.

9.1      A tájékoztatás költsége

A Szervezet az intézkedéseket, illetve a szükséges tájékoztatásokat első alkalommal díjmentesen biztosítja.

Amennyiben az Érintett egy hónapon belül 2. alkalommal is kikéri ugyan azon adatokat, amelyek ez idő alatt nem változtak az Adatkezelő adminisztratív költséget számít fel.

 • Az adminisztratív költség elszámolás alapja a mindenkori minimálbér órára vetített költsége, mint óradíj.
 • A tájékoztatáshoz felhasznált munkaórák száma az előbbi óradíjon elszámolva.
 • Továbbá a papír alapú tájékoztatási igény esetén a válasz nyomtatási költsége önköltségi áron és postázási költsége.

9.2      Tájékoztatás megtagadása

Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan, nem jogosult a tájékoztatásra vagy az Szervezet, mint Adatkezelő bizonyítani tuja, hogy az Érintett rendelkezik a kért információkkal az Adatkezelő elutasítja a tájékoztatási kérelmet.

Ha az érintett kérelme különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Szervezet megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést, ha

 • egy hónapon belül harmadik alkalommal él az Érintett ugyanazon tárgyú a 15-22. cikk szerinti jogai gyakorlására irányuló kérelemmel.

9.3      Tiltakozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak a jogos érdek vagy közhatalmi jogosítvány jogalapon alapuló kezelése ellen. 

Ebben az esetben a Szervezet a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű, jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Amennyiben megállapítja a tiltakozás jogalapjának megalapozottságát, a lehető legrövidebb időn belül megszünteti az adatkezelést – beleértve az adattovábbítást és a további adatfelvételt is. Értesíti mindazokat a tiltakozásról, akiknek korábban továbbította az Érintett adatait.

A kérelem elintézése díjmentes, kivéve a megalapozatlan vagy túlzó kérelmeket, melyek elintézéséért az Adatkezelő az adminisztratív költségeinek megfelelő, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Amennyiben az Érintett az Adatkezelő által meghozott döntéssel nem ért egyet bírósághoz fordulhat.

10.  Adatok nyilvánosságra hozatala

Az Adatkezelő az elektronikus megfigyelő rendszer felvételeit nem hozza nyilvánosságra. Az személyes adatokat megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.

11.  Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait az EGT országain kívüli országokba törenő adattovábbítás esetében az Adatkezelő az alábbi garanciák mentén a következő címzetteknek, mint adatfeldolgozónak továbbítja a felhasználók adatait.

Nem EGT tagállam címzettje

Az adattovábbítás garanciái

Google

US Privacy Shield

Mailchimp

US Privacy Shield

Amazon Web Services, Inc.

US Privacy Shield

12.  Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás

Az adatokat az Adatkezelő az Információ Biztonsági Szabályzata elvárásai alapján zárt rendszerben kezeli.

Adatkezelő gondoskodik az alapértelmezett és beépített adatvédelemről. Ennek érdekében az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz annak érdekében, hogy:

 • az adatokhoz való hozzáférést pontosan szabályozza;
 • csak olyan személyeknek engedélyezze a hozzáférést, akiknek az adat az azzal való feladat elvégzése érdekében szükséges, és ekkor is csak azon adatokhoz lehessen hozzáférni, mely minimálisan szükséges a feladat ellátásához;
 • az általa megbízott adatfeldolgozókat körültekintően válassza ki, és megfelelő adatfeldolgozói szerződéssel gondoskodjon az adatok biztonságáról;
 • gondoskodjon a kezelt adatok változatlanságáról (adatintegritás), hitelességéről és védelméről.

Az Adatkezelő ésszerű mértékű fizikai, műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmaz az Érintetti adatok védelmére, különösen azoknak a véletlen, illetéktelen, törvénytelen megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, továbbadása, felhasználása, elérése vagy feldolgozása ellen. Az Adatkezelő a személyes adatokhoz való ismert, és az érintettre nézve magas kockázattal járó illetéktelen hozzáférés vagy azok felhasználása esetén haladéktalanul értesíti az Érintettet.

Adatkezelő, amennyiben Érintetti adat továbbítása szükséges, gondoskodik a továbbított adatok megfelelő védelméről, például az adatállomány titkosításával. Az Adatkezelő a harmadik személyek által megvalósított Érintetti adatkezelésért teljeskörű felelősséggel tartozik.

Adatkezelő megfelelő és rendszeres biztonsági mentésekkel is gondoskodik arról, hogy az Érintett adatai a megsemmisüléssel vagy elvesztéssel szemben védve legyenek.

13.  Analitikai Szolgáltatások

Az Adatkezelő a Google Analytics szolgáltatást használja az oldalstatisztikák és felhasználói demográfiai adatok, érdeklődés és webhelyeken tanúsított viselkedés nyomon követésére. A Szervezet továbbá használja a Google Search Console-t a webhely keresőoptimalizálására és felhasználói elégedettség mérésére.  A Google lehetőséget biztosít, hogy korlátozza az analitikai szolgáltatások felhasználását. Keresse fel a Google odalát az adatok Google Analytics általi felhasználásáról történő leiratkozáshoz.

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

14.  Google analytics

A weboldal látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével méri a Szolgáltató. A szolgáltatás használata során adatok kerülnek továbbításra. A továbbított adatok az érintett azonosítására nem alkalmasak. A Google adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható: http://www.google.hu/policies/privacy/ads/

15.  Google adwords

A weboldal a Google Adwords remarketing követő kódjait használja. A remarketing egy olyan funkció, amelynek segítségével a weboldal azoknak a felhasználóknak, akik korábban már felkeresték webhelyet, releváns hirdetéseket jelenítsen meg, miközben a Google Display Hálózat egyéb webhelyeit böngészik. A remarketing kód cookie-kat használ a látogatók megjelöléséhez. A weboldalt felkereső felhasználók letilthatják ezeket a cookie-kat, és egyéb, a Google adatkezelésével kapcsolatos információt is olvashatnak az alábbi címeken: http://www.google.hu/policies/technologies/ads/ és https://support.google.com/analytics/answer/2700409. Amennyiben felhasználó letiltja a remarketing cookie-kat, akkor számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a weboldaltól.

16.  Facebook – Twitter

A NAIH állásfoglalása alapján az Adatkezelő mint a facebook oldal létrehozója előre meghatározott adatkezelési szabályokhoz csatlakozik, a beállítási opciók közötti választásra csak korlátozott lehetősége van, így az adatkezelés felülvizsgálatára, módosítására nincs valódi ráhatása.

A fentiek következtében az Adatkezelő a facebook oldal tekintetében nem minősül Adatkezelőnek.

16.1   Twitter

A fenti Facebookról szóló bekezdés alapján az Adatkezelő a Twitter kommunikációt a Twitter által biztosított keretrendszerben kezeli az érintettek személyes adatait és így nem minősül Adatkezelőnek.

17.  Böngészők cookie kezelése

Ha többet szeretne megtudni arról, hogy az Ön böngészője milyen cookie-kat használ, kérjük, látogasson el az Ön böngészőjének megfelelő, alábbi weboldalak egyikére:

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu

Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami?redirectlocale=hu&redirectslug=S%C3%BCtik+kezel%C3%A9se

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11

Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=en_US&locale=en_US

Edge: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/10607/microsoft-edge-view-delete-browser-history

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/hu/cookies.html

Amennyiben mobil készüléket használ, az alábbi oldalakon tájékozódhat:

Android: http://developer.android.com/reference/android/webkit/CookieManager.html

Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

IOS: http://support.apple.com/kb/PH5042

18.  Cookie kezelés technikai megvalósítása

18.1     Nélkülözhetetlen cookie-k

A Nélkülözhetetlen cookie-k a rendszer működéséhez feltétlenül szükségesek, azok nélkül a Weboldal nem használható rendeltetés szerűén, a jogos érdek érvényesítéséhez szükséges a cookie-k használata.

 

18.2    (Célzott) Hirdetés cookie-k

A célzott hirdetés cookie-k nem feltétlenül szükségesek a Weboldal használatához. Ezeket a cookie-kat arra használjuk, hogy az Ön számára releváns hirdetéseket jelenítsünk meg. A Célzott hirdetés cookie-k használatára kizárólag az Ön hozzájárulása esetén kerül sor és a hozzájárulását bármikor visszavonhatja a cookie-k kikapcsolásával. A célzott hirdetés cookie-k harmadik felektől származnak, ezért bővebb információt a cookie-k működéséről a harmadik fél szolgáltatók adatkezelési tájékoztatójából kaphat (linkek az alábbi táblázatban).

18.3    Analitikai és teljesítményfigyelő cookie-k

Az Analitikai és teljesítményfigyelő cookie-k nem feltétlenül szükségesek a Weboldal használatához. Ezeket a cookie-kat arra használjuk, hogy anonim módon mérni tudjuk oldalaink teljesítményét és jobban megértsük általa látogatóink igényeit. Ezen statisztikai adatok felhasználásával javíthatjuk oldalainkat. Az Analitikai és teljesítményfigyelő cookie-k használatára kizárólag a hozzájárulásod esetén kerül sor és a hozzájárulásodat bármikor visszavonhatod az Analitikai és teljesítményfigyelő cookie-k kikapcsolásával. Az Analitikai és teljesítményfigyelő cookie-k harmadik felektől származnak, ezért bővebb információt a cookie-k működéséről a harmadik fél szolgáltatók adatkezelési tájékoztatójából kaphatsz.

SütiTípusIdőtartamLeírás
Necessary
elementorneverThis cookie is used by the website’s WordPress theme. It allows the website owner to implement or change the website’s content in real-time.
cookielawinfo-checkbox-advertisement1 yearSet by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the „Advertisement” category .
cookielawinfo-checkbox-performance011 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category „Performance”.
cookielawinfo-checkbox-analytics011 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category „Analytics”.
cookielawinfo-checkbox-others011 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category „Other.
viewed_cookie_policy011 monthsThe cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data.
cookielawinfo-checkbox-necessary011 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category „Necessary”.
cookielawinfo-checkbox-functional011 monthsThe cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category „Functional”.
Functional
__fb_chat_pluginneverThis cookie is used to track the user’s interaction with facebook chat widget.
messaging_plugin_https://smartmind.hu/_748573862141160neverThis cookie is used by Facebook to enable its chat widget functionalities.
Analytics
_gid1 dayInstalled by Google Analytics, _gid cookie stores information on how visitors use a website, while also creating an analytics report of the website’s performance. Some of the data that are collected include the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously.
_gat_UA-212295413-11 minuteA variation of the _gat cookie set by Google Analytics and Google Tag Manager to allow website owners to track visitor behaviour and measure site performance. The pattern element in the name contains the unique identity number of the account or website it relates to.
_ga_X7X2B6WFNW2 yearsThis cookie is installed by Google Analytics.
CONSENT2 yearsYouTube sets this cookie via embedded youtube-videos and registers anonymous statistical data.
_gcl_au3 monthsProvided by Google Tag Manager to experiment advertisement efficiency of websites using their services.
_ga2 yearsThe _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site’s analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors.
Advertisement
yt.innertube::requestsneverThis cookie, set by YouTube, registers a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen.
yt.innertube::nextIdneverThis cookie, set by YouTube, registers a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen.
yt-remote-connected-devicesneverYouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video.
NID6 monthsNID cookie, set by Google, is used for advertising purposes; to limit the number of times the user sees an ad, to mute unwanted ads, and to measure the effectiveness of ads.
_fbp3 monthsThis cookie is set by Facebook to display advertisements when either on Facebook or on a digital platform powered by Facebook advertising, after visiting the website.
fr3 monthsFacebook sets this cookie to show relevant advertisements to users by tracking user behaviour across the web, on sites that have Facebook pixel or Facebook social plugin.
YSCsessionYSC cookie is set by Youtube and is used to track the views of embedded videos on Youtube pages.
VISITOR_INFO1_LIVE5 months 27 daysA cookie set by YouTube to measure bandwidth that determines whether the user gets the new or old player interface.
yt-remote-device-idneverYouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video.

19.  Alkalmazott jogszabályok

A Adatkezelő által végzett adatkezelésekre irányadó jogszabályok:

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

(továbbiakban: „Infó törvény”),

 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: „Számviteli törvény”),
 • a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: „Ptk.”),
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (továbbiakban: „Fogyasztóvédelmi törvény”)
 • a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. Évi CXXXIII. törvény (továbbiakban: „Vagyonvédelmi törvény”).
 • évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008.
 • évi XLVIII. törvény (Grtv.)
 • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)

20.  Jogorvoslat

Bármely érintett a sérelmezett adatkezeléssel szemben jogosult bírósági eljárás megindítására is, az Adatkezelő vagy az Érintett lakóhelye szerint illetékes bíróságon, mely eljárás illetékmentes és melynek során a bíróság soron kívül jár el. 

Az Érintett a fentieken túl panasszal is élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Budapest, 2022.07.25.