fbpx

Adatkezelési tájékoztató

1.      KÖZÖS ADATKEZELŐK

Neve: ENJOY NETWORK Kft.

Cím: 1139 Budapest, Fiastyúk utca 64.

Adatkezelő képviselője: Fábián Tamás

Neve: ………………………..

Cím: ………………………..

Adatkezelő képviselője: ……………………….. 

Továbbiakban: Adatkezelők

Az Adatkezelők adatvédelemmel kapcsolatos elérhetősége: adatvedelem@smartmind.hu

A jelen tájékoztató az adatkezelő egyoldalú kötelezettségvállalása az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) és a vonatkozó tagállami jogszabályok mentén.

Jelen Szabályzat az Adatkezelő által bármikor egyoldalúan módosítható és/vagy visszavonható, az Érintettek egyidejű tájékoztatásával. A tájékoztatás a honlapon történő közzététellel, illetve a változás jellegétől függően az Érintettek közvetlen értesítésével valósul meg.

1.1       Közös adatkezelők szerepek és felelősségek

Adatkezelők tájékozgatják az érintetteket, hogy a GDPR rendelet 26. cikke szerinti közös adatkezelőknek minősülnek, erre tekintettel a GDPR rendelet elvárásai mentén felek egymással megállapodásban rögzítették a GDPR rendelet szerinti adatkezelői kötelezettségek teljesítéséért fennálló felelősségüket, valamint az érintettekkel szembeni szerepüket az alábbiak szerint:

1.1.1          Tájékoztatási kötelezettség

A Végfelhasználói Adatok gyűjtését végző Közös Adatkezelő köteles az Érintettek részére a GDPR 13. és 14. cikkeiben meghatározottak szerinti tájékoztatást megadni. Az Érintett számára elsődlegesen az ENJOY NETWORK Kft. köteles a GDPR 13. és 14. cikkeiben meghatározottak szerinti tájékoztatást megadni. Ez nem érinti az Érintettnek azt a jogát, hogy a …………………………..-vel szemben is bármikor gyakorolhatja a jogait.

1.1.2         Az Érintettek egyéb jogai

Az Adatkezelők megállapodnak, hogy a GDPR 26. cikke alapján az Érintettek tekintetében az ENJOY NETWORK Kft.- t jelölik ki elsődleges kapcsolattartónak, azzal, hogy a GDPR 26. cikk (3) bekezdése alapján az Érintett ettől függetlenül bármelyik Közös Adatkezelővel szemben gyakorolhatja jogait.

1.1.3          Technikai és szervezési intézkedések

Az Adatkezelők megállapodnak, hogy megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtanak végre annak érdekében, hogy a megfelelő szintű adatbiztonságot garantálják.

1.1.4          Adatkezelési tevékenységek nyilvántartása

Az Adatkezelők közösen a GDPR 30. cikke szerinti adatkezelési tevékenységek nyilvántartásáért. A nyilvántartással, annak módosításával összefüggésben mindegyik Közös Adatkezelő köteles a másik Közös Adatkezelőt haladéktalanul írásban értesíteni.

1.1.5          Adatfeldolgozók kijelölése

…………………………… felelős az adatfeldolgozók értékeléséért, kijelöléséért és az adatfeldolgozók rendszeres ellenőrzéséért.

1.1.6          Adatvédelmi Incidensek kezelése

Az Adatkezelők kötelesek haladéktalanul, írásban értesíteni a másik Adatkezelőt a nála előfordult Adatvédelmi Incidensről. Amennyiben szükséges, az Adatkezelők, akinek az érdekkörében az Adatvédelmi Incidens bekövetkezett, köteles az Adatvédelmi Incidenst az illetékes felügyeleti hatóságnak bejelenteni és/vagy az érintetteket tájékoztatni figyelemmel a GDPR 33. és 34. cikkeiben foglaltakra.

2.      ADATKEZELÉS CÉLJA

2.1        Kapcsolattartás partnerekkel, vevőkkel, szállítókkal

Felhasználó azonosítása, a többi ügyféltől, felhasználótól érdeklődőtől való megkülönböztetése, Kapcsolattartás, a szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet(ek) küldése, Rendezvényeken való részvétel és az ehhez kapcsolódó járulékos szolgáltatások, árajánlat kiadás, szerződés kötés, kapcsolattartói adatok kezelése, nyilvántartása, személyes kapcsolattartás, telefonos rendelésfelvétel, Kapcsolattartói adategyeztetés és adatfrissítés partnerlátogatás kapcsolódó dokumentációi Projektkezelés, konzorcium vagy szállítói csoportban való részvétel mentén történő kapcsolattartás
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Az Adatkezelő jogos érdeke szerződések teljesítéséhez a kapcsolattartói adatokat nyilvántartani

A kezelt adatok köre: Név, e-mail cím, beosztás,

Adatkezelés tervezett határideje: A partneri szerződés megszüntetését követő 4. év március utolsó munkanapja vagy az Érintett tiltakozásáig.

2.2        Számla kiállítása, valamint szolgáltatás teljesítéséhez a kapcsolódó kötelező dokumentáció kiállítása

Számla kiállítása, valamint szolgáltatás teljesítéséhez a kapcsolódó kötelező dokumentáció kiállítása
Adatkezelés jogalapja: Jogszabályi kötelezettség

A kezelt adatok köre: Számlázási név és cím, e-mail cím

Adatkezelés tervezett határideje: 8 év

2.3        Postakezelés, küldeménykezelés

Az adatkezelő tevékenységéhez kapcsolódó ajánlott és tértivevényes postai küldemények, valamint egyéb szolgáltatókkal küldött küldemények nyilvántartása
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Az adatkezelő jogos érdeke a kapcsolattartó személy adatait nyilvántartani.

A kezelt adatok köre: Név, cím

Adatkezelés tervezett határideje: A  szerződés megszüntetését követő 4. év március utolsó munkanapja vagy az Érintett tiltakozásáig.

2.4        Szerződések kezelése, iktatása

Szerződések kezelése, iktatása, Az adatkezelő tevékenységéhez kapcsolódó szerződések iktatása, a szerződés létrejöttekor a szerződő fél kapcsolattartói adatainak kezelése és ezek napra készen tartása,  a szerződő fél meghatalmazottjainak adatai, és ezek napra készen tartása
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Az adatkezelő jogos érdeke a kapcsolattartó személy adatait nyilvántartani.

A kezelt adatok köre: Név, telefon, beosztás, e-mail, aláírás

Adatkezelés tervezett határideje: A  szerződés megszüntetését követő 4. év március utolsó munkanapja vagy az Érintett tiltakozásáig.

2.5        IT üzemeltetési szerződés teljesítése

IT rendszerek, infrastruktúra és szoftverek üzemeltetése távmenedzsment eszközökkel valamint, Hozzáférés kezelés és üzletmenetfolytonosság biztosítása szerződött partnerek számára. Munkalap és hibajegykezelés.
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Az adatkezelő jogos érdeke a kapcsolattartó személy adatait nyilvántartani.

A kezelt adatok köre: Név, -email, telefon, felhasználónév, jelszó

Adatkezelés tervezett határideje: Felhasználók szerződését megszűnését, megszüntetését követő 4 évet követő első április első munkanapja.

2.6        Szolgáltatás(ok) hirdetése, információ nyújtása partnerek számára

Új vagy megújított szolgáltatásokról, reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés, ügyfélelégedettségi mérés, felmérések készítése meghívás marketing rendezvényre, eDM, telefonos megkeresése telemarketing szolgálató bevonásával.
Adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás

A kezelt adatok köre: Név, cégnév, e-mail cím, telefon

Adatkezelés tervezett határideje: Az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

2.7        Szolgáltatás(ok) hirdetése, információ nyújtása partnerek számára

Új vagy megújított szolgáltatásokról, reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés, ügyfélelégedettségi mérés, felmérések készítése meghívás marketing rendezvényre, eDM, telefonos megkeresése telemarketing szolgálató bevonásával.
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Az adatkezelő jogos érdeke a közvetlen üzletszerzés

A kezelt adatok köre: Név, cégnév, e-mail cím, telefon

Adatkezelés tervezett határideje: Az Érintett tiltakozásáig.

2.8        Chat-en keresztüli szolgáltatás nyújtása közbeni adatkezelés

Az adatkezelő a felhasználói, partnerei, érdeklődői részére online Chat szolgáltatást üzemeltet a weboldalán
Adatkezelés jogalapja: jogos érdek – az Adatkezelő  jogos érdeke a Chat szolgáltatáson keresztül kapcsolatot létesítő érintettek adatait kezelni.

A kezelt adatok köre: Név, e-mail cím, IP cím

Adatkezelés tervezett határideje: Az adatkezelés végét követő 4. év március utolsó munkanapja.

2.9        Működéshez szükséges Cookie-k (sütik) kezelése

Az adatkezelő a rendszer működéséhez a webldalon Cookie-kat alkalmaz
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – az Adatkezelő  jogos érdeke a szolgáltatásainak optimalizálása és monitorozása.

A kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok

Adatkezelés tervezett határideje: Maximum1 év

2.10    Statisztikai Cookie-k (sütik) kezelése

Az adatkezelő a weboldal teljesítményének érdekében Statisztikai Cookie-kat alkalmaz, melyek anoním módon tudja mérni az oldalak teljesítményét.
Adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás –

A kezelt adatok köre: IP cím,

Adatkezelés tervezett határideje: Maxiumum 2 év

2.11    Célzott hirdetési Cookie-k (sütik) kezelése

Az adatkezelő a weboldalán célzott hirdetési Cookie-kat alkalmaz,  hogy a felhasználó számára releváns hirdetéseket jelenítsen meg.
Adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás

A kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok

Adatkezelés tervezett határideje: Az adatkezelés végét követő 4. év március utolsó munkanapja.

2.12    Elektronikus megfigyelő rendszer üzemeltetése

Kamerarendszer üzemeltetés irodaépület bajáratainál vendégek
Adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás – A hozzájárulás cselekedetben nyilvánul meg, azaz a kamerás megfigyelésre történő felhívás ellenére belépés  a területre

A kezelt adatok köre: Arc és testkép

Adatkezelés tervezett határideje: 3 munkanap

2.13    GDPR rendelettel összefüggő adatkezelés

GDPR rendelettel összefüggő adatkezelés
Adatkezelés jogalapja: Jogszabályi kötelezettség

A kezelt adatok köre: Név, Adatvédelmi azonosító, Érintetti kérelem, dátuma, típusa, tartalma, Érintetti kérelem eredménye, Incidens dátuma, dokumentációja, eredménye

3.      SZOLGÁLTATÁS(OK) HIRDETÉSE, INFORMÁCIÓ NYÚJTÁSA ÉRINTETTEK SZÁMÁRA

Új vagy megújított szolgáltatásokról, reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés, ügyfélelégedettségi mérés, meghívás marketing rendezvényre, konferenciára
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Az adatkezelő jogos érdeke a közvetlen üzletszerzés

A kezelt adatok köre: e-mail, név

Az érintett valamely szolgáltatás igénybevételével megadta az adatkezelő számára az alábbi adatokat. Az adatkezelő jelen tájékozgatóban tájékoztatja az érintettet, hogy 2-es pontban rögzített tevekénységek mentén kezelt adatokat adatkezelési célját jogos érdekre hivatkozva átminősíti és közvetlen üzletszerzés céljára használja.

Adatok forrása: Az Adatkezelő más adatkezelési célból jogosan kezelte az Érintettek adatait.

Adatkezelés tervezett határideje: Tiltakozásig

4.      ADATMEGADÁS ELMARADÁSÁNAK KÖVETKEZMÉNYE

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: Az adatkezelés céljának meghiúsulása.

5.      ÉRINTETTEK KÖRE

shop.smartmind.hu weboldalon regisztrált felhasználók és az általuk megadott kapcsolattartó személyek.

6.      KÖTELEZŐEN MEGADANDÓ ADATOK KÖRE

AZ ADATKEZELŐ AZ EGYES ADATMEGADÁSI FELÜLETEKEN, AMELYEKEN MINDEN ADAT MEGADÁSA KÖTELEZŐ KÜLÖN NEM JELÖLI A KÖTELEZŐEN KITÖLTENDŐ ADATOKAT. AZOKON A FELÜLETEKEN, AHOL NEM MINDEN ADAT MEGADÁS KÖTELEZŐ AZ ADATKEZELŐ CSILLAG* MEGJELENÍTÉSÉVEL JELZI A KÖTELEZŐEN MEGADANDÓ ADATMEZŐKET.

7.      GYERMEKEK

A termékeink és szolgáltatásaink nem 16 év alatti személyeknek szólak, és kérjük, hogy 16 év alatti személyek ne adjanak meg Személyes adatokat az Adatkezelő számára. Amennyiben a tudomásunkra jut, hogy 16 év alatti gyermektől személyes adatokat gyűjtöttünk be, a lehető leghamarabb megtesszük az adatok törléséhez szükséges lépéseket.

8.      ADATFELDOLGOZÓ IGÉNYBEVÉTELÉRŐL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS

Az adatkezelő az adatkezelés során a szerződés teljesítéséhez vele szerződött adatfeldolgozó(k) számára továbbítja az adatokat.

A címzettek kategóriái: futárszolgálatok, szállítmányozó cégek, IT üzemeltetők, webtárhely szolgáltatók, webtartalom fejlesztő, könyvelési szolgáltatók, Magyar Posta.

Vagyonvédelmi szolgáltató, internetes fizetési szolgáltató, Paymill, Tárhely.Eu Kft., Google, Microsoft, Panda Security, Hotjar, Tawk.to, ManyChat.com, WordPress, Interworks Technologies Ltd., SalesAutoPilot, Facebook, Linkedin

Hírlevelek és egyéb direkt marketing

A kezelt személyes adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám és cégnév, továbbá esetlegesen olyan információ, amelyet Ön ad meg.

Az adatok megadása önkéntes. Kérjük, csak olyan adatot adjon meg, ami megfelel a valóságnak.

Az adatkezelés célja: hírlevelek és/vagy egyéb direkt marketing jellegű üzenetek eljuttatása, illetve közlése.

Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama: erre a célra a hozzájárulása visszavonásáig (leiratkozásig) kezeljük a személyes adatokat.

Adatfeldolgozó(k): e-mail hírlevelek küldéséhez a SalesAutopilot Kft. (cím: 1024. Budapest, Margit krt. 31-33. félemelet 4-5. cégjegyzékszám: 01-09-286773, adószám: 25743500-2-41, weboldal: www.salesautopilot.hu) szolgáltatását használjuk. A SalesAutopilot adatkezelési tájékoztatója itt érhető el.

9.      AZ ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULTAK KÖRE

A megismert adatokat az adatkezelő a 8.pontban megjelölt adatfeldolgozó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az adatkezelő alkalmazottai és az adatfeldolgozó(k) kijelölt alkalmazottai ismerhetik meg.

A felvételeket az adatkezelő a 8.pontban megjelölt Vagyonvédelmi szolgáltató kivételével harmadik félnek nem adja át. A felvételeket csak az adatkezelő és az adatfeldolgozó(k) kijelölt alkalmazottai ismerhetik meg.

Az elektronikus megfigyelő rendszer által korábban rögzített felvételekhez az Adatvédelmi Manager és Ügyvezető igazgató férhet hozzá. Az Érintett, kérésére kizárólag a saját személyéről készített felvételekhez a fent említett valamely személy jelenlétében hozzáférhet. A hozzáférést minden esetben a Adatvédelmi Managernél írásban kell kérelmeznie.

Az Adatkezelő a betekintés tényéről minden esetben jegyzőkönyvet készít, melyet a társaság 1évig tárol.

9.1       Az elektronikus megfigyelő rendszer képeinek korlátozására jogosultak

Az elektronikus megfigyelő rendszer által rögzített felvételek korlátozása csak olyan esetekben valósítható meg, ha az Adatkezelő olyan eseményt észlelt, amely valószínűsíthetően veszélyezteti az elektronikus megfigyelő rendszer által elérni kívánt célt.

Az Érintett, kérésére kizárólag a saját személyéről készített felvételek kezelése korlátozható.  A Érintettnek az Adatvédelmi Managernél írásban kell kérelmeznie a zárolást, megjelölve annak célját és a várható időtartamát.

Az Adatkezelő zárolási folyamat minden lépéséről jegyzőkönyvet készít, melyet az Adatkezelő   1 évig tárol.

10.   AUTOMATA DÖNTÉSHOZATAL

Az adatkezelő az alábbi automata döntéshozatali automatizmusokat alkalmazza.

A rendszer működési logikája:

10.1   Automata számlázás és szolgáltatás indítás

A rendszer működési logikája: A felhasználó által megadott adatok alapján a rendszer automatikusan elkészíti a számlát és aktiválja a szolgáltatást

A felhasználó személyes adatkezelésére a következő negatív következmények valósulhatnak meg:

 1. Nyilvántartott kapcsolattartói adatokkal kapcsoltban adatszivárgás

A Szervezet a kapcsolódó adatokat nyilvántartja és a szükséges adatkezelési hatásvizsgálatot elvégezte. A fenti következmények bekövetkezésének a kockázati kitettsége a megvalósított védelmi intézkedések mellett: Alacsony

 

A felhasználóknak lehetősége van jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségeken írásban kérni, természetes személy beavatkozását.

11.   HARMADIK FÉLTŐL KAPOTT ADATOK KEZELÉSE

Amennyiben a Felhasználó/Partner nem saját adatait adja meg az Adatkezelő részére, hanem egyéb természetes személyét, ez esetben a Felhasználó/Partner kizárólagos felelőssége, hogy az adatok megadását ezen természetes személy hozzájárulásával, tudtával és megfelelő tájékoztatásával tette meg. Ezek meglétét Adatkezelő vizsgálni nem köteles. Adatkezelő felhívja a Felhasználó/Partner figyelmét arra, hogy ha ezen kötelezettségének nem tesz eleget, és ezért az Érintett az Adatkezelővel szemben igényt érvényesít, az érvényesített igényt, illetve a kapcsolódó kár összegét az Adatkezelő a Felhasználóra/Partnerre tovább háríthatja.

12.   AZ ÉRINTETTEK JOGAI

Az Érintett az 1. Pontban megjelölt elérhetőségeken az Adatkezelőnél,

 • kérheti, hogy adjon tájékoztatást a személyes adatai kezeléséről,
 • kérheti adatainak helyesbítését,
 • tájékoztatást kérhet az adatkezelésről
 • kérheti személyes adatainak törlését és az adatkezelés korlátozását,

Érintett fenti jogaival bármikor élhet.

Az Érintett továbbá az 1. Pontban megjelölt kapcsolattartási címek egyikén juttathatja el az Adatkezelő számára.

 • kérheti adatainak átadását másik adatkezelőnek, amennyiben az adatkezelés szerződésen vagy hozzájáruláson alapul és a Szervezet automatizált eljárás keretében kezeli.
 • rendelkezhet a korábban az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonásáról

Az Adatkezelő a kérelem benyújtását követően legkésőbb 1 hónapon belül – kivételes esetben a jogszabály által megengedett ennél hosszabb határidőben – elintézi vagy elutasítja (indoklással ellátva) a bejelentést.  A vizsgálat eredményéről az Érintettet írásban tájékoztatja.

12.1   A tájékoztatás költsége

A Szervezet az intézkedéseket, illetve a szükséges tájékoztatásokat első alkalommal díjmentesen biztosítja.

Amennyiben az Érintett egy hónapon belül 2. alkalommal is kikéri ugyan azon adatokat, melyek ez idő alatt nem változtak az Adatkezelő adminisztratív költséget számít fel.

 • Az adminisztratív költség elszámolás alapja a mindenkori minimálbér órára vetített költsége, mint óradíj.
 • A tájékoztatáshoz felhasznált munkaórák száma az előbbi óradíjon elszámolva.
 • Továbbá a papír alapú tájékoztatási igény esetén a válasz nyomtatási költsége önköltségi áron és postázási költsége.

12.2   Tájékoztatás megtagadása

Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan, nem jogosult a tájékozgatásra vagy az Szervezet, mint adatkezelő bizonyítani tuja, hogy az Érintett rendelkezik a kért információkkal az adatkezelő elutasítja a tájékoztatási kérelmet.

Ha az érintett kérelme különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Szervezet megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést, ha

 • egy hónapon belül harmadik alkalommal él az Érintett ugyanazon tárgyú a 15-22. cikk szerinti jogai gyakorlására irányuló kérelemmel.

12.3   Tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak a jogos érdek vagy közhatalmi jogosítvány jogalapon alapuló kezelése ellen.

Ebben az esetben a Szervezet a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű, jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Amennyiben megállapítja a tiltakozás jogalapjának megalapozottságát, a lehető legrövidebb időn belül megszünteti az adatkezelést – beleértve az adattovábbítást és a további adatfelvételt is. Értesíti mindazokat a tiltakozásról, akiknek korábban továbbította az Érintett adatait.

A kérelem elintézése díjmentes, kivéve a megalapozatlan vagy túlzó kérelmeket, melyek elintézéséért az Adatkezelő az adminisztratív költségeinek megfelelő, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Amennyiben az Érintett az Adatkezelő által meghozott döntéssel nem ért egyet bírósághoz fordulhat.

13.   ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA

Az adatkezelő az elektronikus megfigyelő rendszer felvételeit nem hozza nyilvánosságra.

14.   ADATTOVÁBBÍTÁS HARMADIK ORSZÁGBA VAGY NEMZETKÖZI SZERVEZET RÉSZÉRE

Az EGT országain kívüli országokba törendő adattovábbítás esetében az Adatkezelő az alábbi garanciák mentén a következő címzetteknek, mint adatfeldolgozónak továbbítja a felhasználók adatait.

Nem EGT tagállam címzettjeAz adattovábbítás garanciái
GoogleUS Privacy Shield
ManyChatUS Privacy Shield
Tawk.toUS Privacy Shield

15.   ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEKRŐL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS

Az adatokat az Adatkezelő az Információ Biztonsági Szabályzata elvárásai alapján zárt rendszerben kezeli.

Adatkezelő gondoskodik az alapértelmezett és beépített adatvédelemről. Ennek érdekében az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz annak érdekében, hogy:

 • az adatokhoz való hozzáférést pontosan szabályozza;
 • csak olyan személyeknek engedélyezze a hozzáférést, akiknek az adat az azzal való feladat elvégzése érdekében szükséges, és ekkor is csak azon adatokhoz lehessen hozzáférni, mely minimálisan szükséges a feladat ellátásához;
 • az általa megbízott adatfeldolgozókat körültekintően válassza ki, és megfelelő adatfeldolgozói szerződéssel gondoskodjon az adatok biztonságáról;
 • gondoskodjon a kezelt adatok változatlanságáról (adatintegritás), hitelességéről és védelméről.

Az Adatkezelő ésszerű mértékű fizikai, műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmaz az Érintetti adatok védelmére, különösen azoknak a véletlen, illetéktelen, törvénytelen megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, továbbadása, felhasználása, elérése vagy feldolgozása ellen. Az Adatkezelő a személyes adatokhoz való ismert, és az érintettre nézve magas kockázattal járó illetéktelen hozzáférés vagy azok felhasználása esetén haladéktalanul értesíti az Érintettet.

Adatkezelő, amennyiben Érintetti adat továbbítása szükséges, gondoskodik a továbbított adatok megfelelő védelméről, például az adatállomány titkosításával. Az Adatkezelő a harmadik személyek által megvalósított Érintetti adatkezelésért teljeskörű felelősséggel tartozik.

Adatkezelő megfelelő és rendszeres biztonsági mentésekkel is gondoskodik arról, hogy az Érintett adatai a megsemmisüléssel vagy elvesztéssel szemben védve legyenek.

16.   ANALITIKAI SZOLGÁLTATÁSOK

Az adatkezelő a Google Analytics szolgáltatást használja az oldalstatisztikák és felhasználói demográfiai adatok, érdeklődés és webhelyeken tanúsított viselkedés nyomon követésére. A Szervezet továbbá használja a Google Search Console-t a webhely keresőoptimalizálására és felhasználói elégedettség mérésére.  A Google lehetőséget biztosít, hogy korlátozza az analitikai szolgáltatások felhasználását. Keresse fel a Google odalát az adatok Google Analytics általi felhasználásáról történő leiratkozáshoz.

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

17.   GOOGLE ANALYTICS

A weboldal látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével méri a Szolgáltató. A szolgáltatás használata során adatok kerülnek továbbításra. A továbbított adatok az érintett azonosítására nem alkalmasak. A Google adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható: http://www.google.hu/policies/privacy/ads/

18.   GOOGLE ADWORDS

A weboldal a GoogleAdwords remarketing követő kódjait használja. A remarketing egy olyan funkció, amelynek segítségével a weboldal azoknak a felhasználóknak, akik korábban már felkeresték webhelyet, releváns hirdetéseket jelenítsen meg, miközben a Google Display Hálózat egyéb webhelyeit böngészik. A remarketing kód cookie-kat használ a látogatók megjelöléséhez. A webáruházat felkereső felhasználók letilthatják ezeket a cookie-kat, és egyéb, a Google adatkezelésével kapcsolatos információt is olvashatnak az alábbi címeken: http://www.google.hu/policies/technologies/ads/ és https://support.google.com/analytics/answer/2700409. Amennyiben felhasználó letiltja a remarketing cookie-kat, számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a weboldaltól.

19.   FACEBOOK – TWITTER

A NAIH állásfoglalása alapján az Adatkezelő mint a facebook oldal létrehozója előre meghatározott adatkezelési szabályokhoz csatlakozik, a beállítási opciók közötti választásra csak korlátozott lehetősége van, így az adatkezelés felülvizsgálatára, módosítására nincs valódi ráhatása.

A fentiek következtében az Adatkezelő a facebook oldal tekintetében nem minősül adatkezelőnek.

19.1   Twitter

A fenti Facebookról szóló bekezdés alapján az adatkezelő a Twitter kommunikációt a Twitter által biztosított keretrendszerben kezeli az érintettek személyes adatait és így nem minősül adatkezelőnek.

20.   BÖNGÉSZŐK COOKIE KEZELÉSE

Ha többet szeretne megtudni arról, hogy az Ön böngészője milyen cookie-kat használ, kérjük, látogasson el az Ön böngészőjének megfelelő, alábbi weboldalak egyikére:

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

Windows Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/196955

Amennyiben mobil készüléket használ, az alábbi oldalakon tájékozódhat:

Android: http://developer.android.com/reference/android/webkit/CookieManager.html

Blackberry: http://docs.blackberry.com/en/smartphone_users/deliverables/3200  /Turn_off_cookies_in_the_browser_60_1072866_11.jsp

Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

IOS: http://support.apple.com/kb/PH5042

21.   COOKIE KEZELÉS

 1. Szükséges cookie-k

A szükséges cookie-k a rendszer működéséhez feltétlenül szükségesek, azok nélkül a Weboldal nem használható rendeltetés szerűén, a jogos érdek érvényesítéséhez szükséges a cookie-k használata.

Cookie neve, azonosítója és típusaCookie szolgáltatóCookie célja, kezelt adatokAdatkezelés időtartama
wordpress_[hash]WordPressBejelentkezésnél a felhasználó azonosítására szolgál.Amíg a böngésző session véget nem ér.
wordpress_logged_in_[hash]WordPressAzonosítja, hogy ki a felhasználó és éppen be van-e jelentkezve.Amíg a böngésző session véget nem ér.
wp-settings-{time}-[UID]WordPressHelyes működéshez szükséges1 év

 

 1. Statisztikai

A statisztikai cookie-k nem feltétlenül szükségesek a Weboldal használatához. Ezekre a cookie-kat arra használjuk, hogy anonim módon mérni tudjuk oldalaink teljesítményét és jobban megértsük általa látogatóink igényeit. Ezen statisztikai adatok felhasználásával javíthatjuk oldalainkat. A statisztikai cookie-k használatára kizárólag az Ön hozzájárulása esetén kerül sor és a hozzájárulását bármikor visszavonhatja a statisztikai cookie-k kikapcsolásával. A statisztikai cookie-k harmadik felektől származnak, ezért bővebb információt a cookie-k működéséről a harmadik fél szolgáltatók adatkezelési tájékoztatójából kaphat (linkek az alábbi táblázatban).

Cookie neve

Cookie azonosítója és típusa

Cookie szolgáltatóCookie célja, kezelt adatokAdatkezelés időtartama

Google Analytics

_ga (HTTP cookie)

Google, Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)

A cookie többek között az alábbi információt rögzíti anonim módon: (i) a Weboldalt látogatók száma, (ii) a Weboldalt látogatók mely honlapról érkeztek a Weboldalra, továbbá (iii) a Weboldalt látogatók a Weboldal mely oldalait látogatták meg. További információk a Google Analytics által használt cookie-król ezen a linken.

Rögzíti, hogy a felhasználók hogyan használják a Weboldalt. Az így rögzített információk alapján kimutatások készíthetőek, amelyek segítenek tovább fejleszteni a Weboldalt.

_ga esetében 2 év

Hotjar

_hjUserld

__hjClosedSurveyInvites

__hjDonePolls

__hjMinimizedPolls

__hjDoneTestersWidgets

__hjMinimizedTestersWidgets

__hjIncludedInSample

__JSESSIONID

__ NREUM

__ optimizely*

__ NRAGENT

__ session

Hotjar Ltd. (3 Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Málta)

A cookie-k többek között az alábbi információkat rögzítik anonim módon: (i) a Weboldalt látogatók száma, (ii) a Weboldalt látogatók mely honlapról érkeztek a Weboldalra, továbbá (iii) a Weboldalt látogatók a Weboldal mely oldalait látogatták meg. További információk a Hotjar által használt cookie-król ezen a linken.

Rögzíti, hogy a felhasználók hogyan használják a Weboldalt. Az így rögzített információk alapján kimutatások készíthetőek, amelyek segítenek továbbfejleszteni a Weboldalt.

__hjUserld: 365 nap

__hjClosedSurveyInvites: 365 nap

__hjDonePolls: 365 nap

__hjMinimizedPolls: 365 nap

__hjDoneTestersWidgets: 365 nap

__hjMinimizedTestersWidgets: 365 nap

__hjIncludedInSample: böngésző bezárásával

__JSESSIONID: böngésző bezárásával

__ NREUM: böngésző bezárásával

__ NRAGENT: böngésző bezárásával

__ optimizely*: Az Optimizelyáltal meghatározott ideig

__ session: böngésző bezárásával

 1. Célzott hirdetés cookie-k

A célzott hirdetés cookie-k nem feltétlenül szükségesek a Weboldal használatához. Ezeket a cookie-kat arra használjuk, hogy az Ön számára releváns hirdetéseket jelenítsünk meg. A Célzott hirdetés cookie-k használatára kizárólag az Ön hozzájárulása esetén kerül sor és a hozzájárulását bármikor visszavonhatja a cookie-k kikapcsolásával. A célzott hirdetés cookie-k harmadik felektől származnak, ezért bővebb információt a cookie-k működéséről a harmadik fél szolgáltatók adatkezelési tájékoztatójából kaphat (linkek az alábbi táblázatban).

Cookie neve, azonosítója és típusaCookie szolgáltatóCookie célja, kezelt adatokAdatkezelés időtartama
Google AdsGoogle, Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)

További információ itt található.

Ezeket a cookie-kat a Google, Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) arra használja fel, hogy a hirdetéseket a felhasználók számára vonzóbbá, a megjelenítők és hirdetők számára pedig értékesebbé tegyék. Hirdetések testre szabása mellett azt a célt is szolgálják, hogy a hirdetők meg tudják határozni, a hirdetéseikre kattintók közül végül hányan vásárolják meg a terméküket.

Érvényességgel kapcsolatos további információ itt található.
Facebook AdsFacebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország)

További információ itt található.

Ezeket a cookie-kat a Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország) arra használja fel, hogy a hirdetéseket a felhasználók számára vonzóbbá, a megjelenítők és hirdetők számára pedig értékesebbé tegyék. Hirdetések testreszabása mellett azt a célt is szolgálják, hogy a hirdetők meg tudják határozni, a hirdetéseikre kattintók közül végül hányan vásárolják meg a terméküket.

Érvényességgel kapcsolatos további információ itt található.
LinkedInEzeket a cookie-kat a LinkedIn Ireland (Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Írország)

További információ itt található.

Ezeket a cookie-kat a LinkedIn Ireland (Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Írország) arra használja fel, hogy a hirdetéseket a felhasználók számára vonzóbbá, a megjelenítők és hirdetők számára pedig értékesebbé tegyék. Hirdetések testreszabása mellett azt a célt is szolgálják, hogy a hirdetők meg tudják határozni, a hirdetéseikre kattintók közül végül hányan vásárolják meg a terméküket.

Érvényességgel kapcsolatos további információ itt található.

AdRoll

_adroll

AdRoll Advertising Limited (1, Burlington Plaza, Burlington Road, Dublin 4, Írország)

További információ itt található.

Ezeket a cookie-kat az AdRoll Advertising Limited (1, Burlington Plaza, Burlington Road, Dublin 4, Írország) arra használja fel, hogy a hirdetéseket a felhasználók számára vonzóbbá, a megjelenítők és hirdetők számára pedig értékesebbé tegyék. Hirdetések testreszabása mellett azt a célt is szolgálják, hogy a hirdetők meg tudják határozni, a hirdetéseikre kattintók közül végül hányan vásárolják meg a terméküket.

Érvényességgel kapcsolatos további információ itt található.

22.   ALKALMAZOTT JOGSZABÁLYOK

A Adatkezelő által végzett adatkezelésekre irányadó jogszabályok:

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679 (EU) Rendelet (továbbiakban: „GDPR”),
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

(továbbiakban: „Infó törvény”),

 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: „Számviteli törvény”),
 • a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: „Ptk.”),
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (továbbiakban: „Fogyasztóvédelmi törvény”)
 • a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. Évi CXXXIII. törvény (továbbiakban: „Vagyonvédelmi törvény”).

23.   JOGORVOSLAT

Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál

Elnök: dr. Péterfalvi Attila,

Cím: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.,

Elehetőség: ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu,

Budapest, 2020.09.01